Bài 7.22 trang 79 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho các cân bằng sau : Khi giảm áp suất ... DeHocTot.com

Bài 7.22 trang 79 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho các cân bằng sau :

 

Khi giảm áp suất của hệ, cân bằng nào bị chuyển dịch theo chiều nghịch ?

Lời giải:

Theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng Lơ-sa-tơ-lie: khi giảm áp suất của hệ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng áp suất của hệ →  do đó chỉ có cân bằng (IV) là chuyển dịch theo chiều nghịch.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay