Bài 7.31 trang 82 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho các phản ứng hoá học : a) Hãy so sá... DeHocTot.com

Bài 7.31 trang 82 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho các phản ứng hoá học :

 

a) Hãy so sánh các đặc điểm của hai phản ứng hoá học trên.

b) Nêu các biện pháp kĩ thuật để làm tăng hiệu suất sản xuất.

Lời giải:

a) So sánh các đặc điểm của hai phản ứng hoá học :  

b) Các biện pháp kĩ thuật để làm tăng hiệu 'suất sản xuất:

- Đối với phản ứng (1) : Tăng nhiệt độ, tăng nồng độ của hơi nước.

- Đối với phản ứng (2) : Nếu giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển sang chiều thuận, tuy nhiên ở nhiệt độ thấp tốc độ của phản ứng thấp làm cho quá trình sản xuất không kinh tếẳ Người ta chọn nhiệt độ thích hợp, dùng chất xúc tác \(V_2O_5\) và tăng áp suất chung của hệ phản ứng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay