Bài 7.35 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Trong nước ngầm thường có ion \(Fe^{2+}\)... DeHocTot.com

Bài 7.35 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Trong nước ngầm thường có ion \(Fe^{2+}\) dưới dạng muối sắt (II) hiđrocacbonat và sắt (II) hiđroxit. Nước sinh hoạt có chứa ion \(Fe^{2+}\) ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người. Để loại bỏ ion \(Fe^{2+}\) một cách đơn giản, rẻ tiền, người ta dùng oxi không khí oxi hoá ion \(Fe^{2+}\), thành hợp chất chứa ion \(Fe^{3+}\) (ít tan trong nước) rồi lọc để thu nước sạch. Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hoá ion \(Fe^{2+}\) người ta sử dụng biện pháp kĩ thuật nào ? Giải thích.

Lời giải:

Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hoá \(Fe^{2+}\), người ta sử dụng giàn mưa. Nước ngầm sau khi hút lên bể chứa được đưa qua giàn mưa với mục đích tăng diện tích tiếp xúc của nước với oxi không khí.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay