Bài 7.38 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Làm thế nào để điều khiển các phản ... DeHocTot.com

Bài 7.38 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?

Lời giải:

Trước hết cần biết rõ đặc điểm của phản ứng hoá học :

+ Phản ứng một chiều hay thuận nghịch ?

+ Phản ứng thu nhiệt hay toả nhiệt ?

+ Phản ứng có sự tăng thể tích khí hay giảm thể tích khí ?

+ Phản ứng cần chất xúc tác hay không ?

+….

Căn cứ vào đặc điểm của phản ứng để tác động theo hướng tăng tốc độ phản ứng, chuyển dịch cân bằng theo chiều có lợi nhất.     de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay