Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nồng độ các chất tham gia phản ứng có... DeHocTot.com

Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?

\(\begin{array}{l}
a)\,CaC{O_3} + HCl \to \\
b)\,{H_2} + C{l_2} \to \\
c)\,F{e_3}{O_4} + {H_2} \to
\end{array}\)

Lời giải:

a) \(CaCO_3 + 2HCL → CaCl_2 + CO_2 + H_2O\)

Khi dung dịch HCL có nồng độ càng lớn thì tốc độ phản ứng càng lớn.

b) \(H_2 + Cl_2 →  2HCL\)

Khi nồng độ (áp suất) các khí càng lớn thì tốc độ phản ứng càng lớn.

c) \(Fe_3O_4 + 4H_2 →  3Fe + 4H_2O\)

Chỉ có nồng độ (áp suất) của H2 ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng vì \(Fe_3O_4\) là chất rắn. Nồng độ (áp suất) của \(H_2\) tăng thì tốc độ phản ứng tăngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay