Bài tập trắc nghiệm 1.72,1.73 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 1.72. Một nguyên tử của nguyên tố X có ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 1.72,1.73 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


1.72. Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số electron ở lớp vỏ nguyên tử nguyên tố X là
A. 18.                              B. 23.                              C. 15.                              D. 17.                              

1.73. Cấu hình electron nguyên tử photpho là \(1s^22s^22p^63s^23p^3\) hoặc \([Ne]3s^23p^3\)
Phân lớp electron có mức năng lượng cao nhất, số e lớp ngoài cùng của photpho lần lượt là
A. 1s, 2.                              B. 2p, 6.                             C . 3s, 2.                              D. 3p, 5.

ĐÁP ÁN

1.72. D

1.73. D.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay