Bài tập trắc nghiệm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trang 27 Sách bài tập ( SBT) Hóa học 10 - 3.1.Các ion và nguyên tử 9F-, 10Ne, 11Na+ g... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trang 27 Sách bài tập ( SBT) Hóa học 10

Hóa học


3.1.Các ion và nguyên tử 9F-, 10Ne, 11Nagiống nhau về

A. số khối.                        B. số electron.                  

C. số proton.                    D. số nơtron

3.2.Cấu hình electron nguyên tử X và Y lần lượt là 1s22s22p63s23p64s1 và 1s22s22p5 Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

A. cho - nhận.                  B. kim loại.             

C. ion                              D. cộng hoá trị.

3.3. X thuộc chu kì 3, nhóm IA, Y thuộc chu kì 3, nhóm VIIA. Công thức phân tử và bản chất liên kết của hợp chất giữa X và Y là

A. X2Y ; liên kết ion                              B. XY ; liên kết ion.

C. XY2 ; liên kết cộng hoá trị.               D. X2Y2 ; liên kết cộng hoá trị.

3.4. Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

A. NH4Cl.                     B.NH3.                  

C. HCl.                        D.H2O.

3.5. Khi phản ứng hoá học xảy ra giữa những nguyên tử có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s22s1

 và  1s22s22p5 thì liên kết này là

A. liên kết cộng hoá trị có cực .

B. liên kết cộng hoá trị không cực      

C. liên kết ion      

D. liên kết kim loại

3.6. Cấu hình electron nguyên tử A là [Ar]4s2 và nguyên tử B là [Ne]3s23p5.

Công thức hợp chất giữa A và B và bản chất liên kết trong hợp này là

A. AB2, ion.                              B. AB, ion.

C. A2, cộng hoá trị.                 D.A2B3, kim loại.

ĐÁP ÁN:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

B

C

B

A

C

A

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay