Bài tập trắc nghiệm 4.11, 4.12, 4.13 trang 39 Sách bài tập ( SBT) Hóa học 10 - 4.11.Cho dung dịch X chứa \(KMnO_4\) và \(H_2... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 4.11, 4.12, 4.13 trang 39 Sách bài tập ( SBT) Hóa học 10

Hóa học


4.11.Cho dung dịch X chứa \(KMnO_4\) và \(H_2SO_4\) (loãng) lần lượt vào các dung dịch : \(FeCl_2, FeSO_4, CuSO_4, MgSO_4, H_2S, HC1\) (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

A. 6.                                                                    B. 4.

C. 3.                                                                 D. 5

4.12. Cho phản ứng :

 \(N{a_2}S{O_3} + KMn{O_4} + NaHS{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + MnS{O_4} + {K_2}S{O_4} + {H_2}O\)

Sau khi cân bằng tổng các hệ số của các chất (các số nguyên, tối giản) trong phương trình hoá học trên là

A. 23.                                                                 B. 27.

C. 47                                                                  D.31

4.13.Trong phòng thí nghiệm, khí clo được điều chế theo phản ứng :

\(KMn{O_4}\) + HCl (đặc)→\(KCl+ MnCl+ Cl_2↑ +H_2O\)

Để điều chế được 1 mol khí clo, số mol \(KMnO_4\) và HC1 cần dùng lần lượt là

A. 0,2 và 2,4.                                                    B. 0,2 và 2,8.

C. 0,4 và 3,2.                                                     D. 0,2 và 4,0.

ĐÁP ÁN

4.11

4.12

4.13

B

Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay