Bài tập trăc nghiệm 4.38, 4.39, 4.40 , trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 4.38. Cho các phản ứng : Các phản ứng t... DeHocTot.com

Bài tập trăc nghiệm 4.38, 4.39, 4.40 , trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


4.38. Cho các phản ứng :

 Các phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

A. (l),(2),(3) ,                                                 C. (3), (5).

B. (4), (5), (6).                                               D. (4), (6).

4.39. Phản ứng nào cho dưới đây chỉ xảy ra sự thay đổi số oxi hoá của một nguyên tố ?

 

4.40. Cho sơ đồ phản ứng :

 \(F{e_3}{O_4} + HN{O_3} \to Fe{\left( {N{O_3}} \right)_3} + NO + {H_2}O\)

Cân bằng PTHH của phản ứng trên. Các hệ số tương ứng với phân tử các chất là dãy số nào sau đây ?

A.

3,

14,

9,

1,

7

B.

3,

28,

9,

1,

14.

C.

3,

26,

9,

2,

13.

D.

2,

28,

6,

1,

14

ĐÁP ÁN

4.38

4.39

4.40

C

D

Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay