Bài tập trắc nghiệm 5.1, 5.2 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 5.1 . Những nguyên tố ở nhóm nào sau đâ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 5.1, 5.2 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


5.1 . Những nguyên tố ở nhóm nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là \(ns^2np^5\) ?

A. Nhóm IVA.                                                  B. Nhóm VA.

C. Nhóm VIA.                                                  D. Nhóm VIIA.

5.2. Các nguyên tử halogen đều có

A. 3e ở lớp electron ngoài cùng.

B. 5e ở lớp electron ngoài cùng,

C. 7e ở lớp electron ngoài cùng.

D. 8e ở lớp electron ngoài cùng.

ĐÁP ÁN:

5.1

5.2

D

Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay