Bài tập trắc nghiệm 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 5.27. Phản ứng của khí \(Cl_2\) với khí ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


5.27. Phản ứng của khí \(Cl_2\) với khí \(H_2\) xảy ra ở điều kiện nào sau đây ?

A. Nhiệt độ thấp dưới 0°C.

B. Trong bóng tối, nhiệt độ thường 25°C.

C. Trong bóng tối.

D. Có chiếu sáng.

5.28. Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm ?

5.22. Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđro clorua ?

A. \(P_2O_5\).                                             B. NaOH rắn.

C. Axit sunfuric đậm đặc.                              D. \(CaCl_2\) khan.

5.23 Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCL có tính khử ?

A. \(4HCL + MnO_2 → MnClo + Cl_2 + 2H_2O\)

B. \(2HCL + Mg(OH)_2→ MgCl_2 + 2H_2O\)

C. \(2HCL + CuO → CuCl_2 + H_2O\)

D. \(2HCL + Zn → ZnCl_2 + H_2\)

ĐÁP ÁN:

5.27

5.28

5.29

5.30

D

D

B

Ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay