Bài tập trắc nghiệm 5.39, 5.40 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 5.39. Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất ... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 5.39, 5.40 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


5.39. Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây ?

A. HCL, HCIO, \(H_2O\)                               B. NaCl, NaClO, \(H_2O\)

C. NaCl, \(NaC1O_3\), \(H_2O\).                  D. NaCl, Na\(ClO_4\), \(H_2O\).

5.40. Tính chất sát trùng và tẩy màu của nước Gia-ven là do nguyên nhân nàc sau đây ?

A. Do chất NaClO phân huỷ ra oxi nguyên tử có tính oxi hoá mạnh.

B. Do chất NaClO phân huỷ ra \(Cl_2\) là chất oxi hoá mạnh.

C. Do trong chất NaClO, nguyên tử Cl có số oxi hoá là +1, thể hiện tínl oxi hoá mạnh.

D. Do chất NaCl trong nước Gia-ven có tính tẩy màu và sát trùng.

ĐÁP ÁN

5.39

5.40

B

Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay