Bài tập trắc nghiệm 5.49, 5.50, 5.51 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 5.49. Biết rằng tính phi kim giảm dần t... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 5.49, 5.50, 5.51 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


5.49. Biết rằng tính phi kim giảm dần theo thứ tự : F, O, N, Cl. Phân tử có liên kết phân cực nhất là phân tử nào sau đây ?

A. \(F_2O\).                           B.\( Cl_2\)                  

C.ClF                               D. \(NCl_3\)

5.50. Chất chỉ có tính oxi hoá là

 A.\(F_2\)             B.\(Cl_2\)                   

C.\(Br_2\)            D. cả ba chất \(F_2\),.\(Cl_2\),\(Br_2\)

5.51. Có 4 chất bột màu trắng : bột vôi sống, bột gạo, bột thạch cao (\(CaSO_4.2H_2O\)) và bột đá vôi (\(CaCO_3\))

Chỉ dùng một chất nào trong các chất cho dưới đây là có thể nhận biết ngay được bột gạo ?

A. Dung dịch HCL.                                C. Dung dịch \(Br_2\).

B. Dung dịch \(H_2SO_4\).                           D. Dung dịch \(I_2\).

ĐÁP ÁN

5.49

5.50

5.51

C

A

D
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay