Bài tập trắc nghiệm 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - 6.1.Khác với nguyên tử O, ion oxit  \(O^{2-... DeHocTot.com

Bài tập trắc nghiệm 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


6.1.Khác với nguyên tử O, ion oxit  \(O^{2-}\) có

A. bán kính ion nhỏ hơn và ít electron hơn.

B. bán kính ion nhỏ hơn và nhiều electron hơn.

C. bán kính ion lớn hơn và ít electron hơn.

D. bán kính ion lớn hơn và nhiéu electron hơn.

6.2. Cấu hình electron nào ở cột bên trái tương ứng với nguyên tử nào ở cột bên phải ?

 

6.3. Khí oxi điều chế được có lẫn hơi nước. Dẫn khí oxi ẩm đi qua chất nào sau đây để được khí oxi khô ?

A. \(Al_2O_3\).

B. CaO.

C.Dung dịch \(Ca(OH)_2\).

D. Dung dịch HCL.

6.4. Ở một số nhà máy nước, người ta dùng ozon để sát trùng nước máy là dựa vào tính chất nào sau đây của ozon ?

A. Ozon là một khí độc

B. Ozon không tác dụng với nước

C. Ozon tan nhiều trong nước

D. Ozon là chất oxi hoá mạnh

ĐÁP ÁN

6.1. 

Hướng dẫn. So sánh bán kính nguyên tử với ion cùng loại :

Nếu là ion dương (cation) sẽ có ít electron hơn nguyên tử, và bán kính của ion dương nhỏ hơn bán kính nguyên tử.

Nếu là ion âm (anion) sẽ có nhiẽu electron hơn nguyên tử và bán kính của ion âm lớn hơn bán kính nguyên tử.

Trả lời : Đáp án D.

6.2. 

A-b           B - a                C-d           D-c 

6.3. B

6.4. Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay