Bài tậph trắc nghiệm 4.1, 4.2 , 4.3, 4.4, 4.5 trang 37 Sách bài tập ( SBT) Hóa học 10 - 4.1. Phản ứng  \(\mathop {Fe}\limits^{ + 3} \... DeHocTot.com

Bài tậph trắc nghiệm 4.1, 4.2 , 4.3, 4.4, 4.5 trang 37 Sách bài tập ( SBT) Hóa học 10

Hóa học


4.1. Phản ứng  \(\mathop {Fe}\limits^{ + 3} \, + 1{\rm{e}} \to \mathop {Fe}\limits^{ + 2} \)biểu thị quá trình nào sau đây ?

A. Quá trình oxi hoá.                           B. Quá trình khử.

C. Quá trình hoà tan.                           D. Quá trình phân huỷ.

4.2. Theo quan niệm mới, quá trình oxi hoá là quá trình

A. thu electron.                                       B. nhường electron.

C. kết hợp với oxi.                                   D. khử bỏ oxi.

4.3.Số mol electron cần dùng để khử 0,75 mol \( A1_2O_3\) thành Al là

A. 0,5 mol.                                                     B. 1,5 moi.

C. 3,0 mol.                                                     D. 4,5 mol.

4.4. Trong phản ứng :

 \(2Na + C{l_2} \to 2NaCl\), các nguyên tử Na

A. bị oxi hoá.

B. bị khử.

C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

D. không bị oxi hoá, không bị khử.

4.5. Cho phản ứng :

 \({M_2}{O_x} + HN{O_3} \to M{(N{O_3})_3} + ...\)

Phản ứng trên thuộc loại phản ứng trao đổi khi x có giá trị là

AX = 1                                    B. X = 2.                           

C. X = 1 hoặc X =2                    D. X = 3.

ĐÁP ÁN:

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

B

B

D

A

D

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay