Bài tập 1 trang 106 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 106 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào nông dân Tây Sơn ?

A. Chế độ phong kiến Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong khủng hoảng sâu sắc.

B. Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.

C. Phong trào nông dân bị đàn áp.

D. Đất nước được thống nhất nhưng chính quyền mới lại suy thoái.

Trả lời: D

2. Phong trào Tây Sơn bùng nổ vào

A. năm 1771.        C. năm 1789.

B. năm 1775.        D. năm 1791.

Trả lời: A

3. Phong trào Tây Sơn mang tính chất

A. kháng chiến chống ngoại xâm.       C. chiến tranh giải phóng dân tộc.

B. khởi nghĩa nông dân.                     D. nội chiến. 

Trả lời: B

4. Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là

A. Bạch Đằng.                         C. Rạch Gầm - Xoài Mút.

B. Chi Lăng - Xương Giang.     D. Ngọc Hổi - Đống Đa.

Trả lời: C

5. Cuộc kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi vào

A. năm 1771.        C. năm 1789.

B. năm 1785.        D. năm 1791.

Trả lời: C

6. Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi là

A. Nguyễn Nhạc.

B. Nguyễn Lữ.

C. Nguyễn Huệ

D. ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

Trả lời: C

7. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quần Thanh là ở

A. sông Như Nguyệt.                C. Ngọc Hồi - Đống Đa.

B. Chi Lăng - Xương Giang.     D. sông Bạch Đằng.

Trả lời: Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay