Bài tập 1 trang 109 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 109 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

1. Trong các thế kỉ XVI - XVIII, tôn giáo nào mới được truyền bá vào Việt Nam ?

A. Nho giáo.                   C. Phật giáo

B. Đạo giáo.                    D. Thiên Chúa giáo.

Trả lời: D

2. Trong các thế kỉ XVI - XVIII, nhà nước phong kiến Việt Nam đã tiến hành khôi phục Phật giáo và Đạo giáo bằng cách

A. xây dựng thêm nhiều chùa quán.

B. các ngôi chùa lớn được quan tâm xây dựng, sửa sang.

D. nhân dân, quan chức đóng góp xây dựng, sửa sang chùa.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

Trả lời: D

3. Đạo Thiên Chúa được truyền  bá vào nước ta thông qua

A. thương nhân phương Tây.

B. giáo sĩ phương Tây.

C. thương nhân Trung Quốc.

D. giáo sĩ Nhật Bản.

 Trả lời: B

4. Lúc đầu, chữ Quốc ngữ ra đời do nhu cầu

A. truyền đạo.

B. viết văn tự.

C. sáng tác văn học.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

Trả lời: A

5. Nội dung giáo dục ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII chủ ỵếu là

A. các môn khoa học tự nhiên.

B.  kinh, sử.

C. giáo lí Nho giáo.

D. giáo lí Phật giáo

Trả lời: B

6. Chữ Nôm được đưa vào nội dung thi cử từ

A. triều Mạc.

B. triều Lê - Trịnh.

C. triều Nguyễn.

D. triều Tây Sơn.

Trả lời: D

7. Tình hình văn học nước ta thế kỉ XVI - XVIII là

A. văn học chữ Hán vẫn giữ vị trí quan trọng.

B. bên cạnh dòng văn học cung đình, đã xuất hiện thêm dòng văn học dân gian.

C. nội dung văn học thời kì này tập trung ca ngợi chế độ phong kiến.

D. trào lưu văn học dân gian phát triển khá rầm rộ, với nhiều thể loại phong phú.

Trả lời: D

8. Ý nào sau đây không phản ánh đúng tình hình phát triển của khoa học - kĩ thuật nước ta thời kì này ?

A. Bên cạnh những bộ sử của Nhà nước, xuất hiện nhiếu bộ sử của tư nhân.

B. Xuất hiện nhiều công trình vế địa lí, quân sự, y dược, nông học, văn hoá,...

C. Khoa học tự nhiên, kĩ thuật được quan tâm đầu tư phát triển

D. Một số thành tựu kĩ thuật phương Tây du nhập vào nước ta.

Trả lời: Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay