Bài tập 1 trang 120 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 120 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Quốc gia đầu tiên của người Việt cổ là

A. Văn Lang.        C. Âu Lạc.

B. Đại Cồ Việt.     D. Đại Việt.

Trả lời: A

2. Nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của các triều đại phương Bắc vào

A. thế kỉ I TCN.    C. thế kỉ II TCN

B. thế kỉ I.             D. thế kỉ II.

Trả lời: C

3. Nền văn minh đầu tiên của người Việt cổ là

A. văn minh lúa nước.              C. văn minh nông nghiệp.

B. văn minh công nghiệp.         D. văn minh sông nước.

Trả lời: A

4. Đầu thế kỉ XV, người Việt đã lật đổ được ách đô hộ của

A. nhà Tần.           C. nhà Hán.

B. nhà Đường.      D. nhà Minh.

Trả lời: D

5. Quốc hiệu Đại Việt chính thức trở thành tên nước ta vào

A. năm 938.          C. năm 968.

B. năm 1010.                  D. năm 1054.

Trả lời: D

6. Vào thế kỉ XV, tôn giáo được đề cao và chiếm địa vị độc tôn ở nước ta là

A. Phật giáo.         C. Nho giáo

B. Đạo giáo.          D. Thiên Chúa giáo.

Trả lời: C

7. Nơi phát triển thành một đô thị phồn thịnh với 36 phố phường là

A. Hội An.            C. Phô Hiến.

B. Vân Đồn.          D. Kẻ Chợ.

Trả lời: D

8. Nền giáo dục Đại Việt chính thức ra đời vào năm

A. 1010.                C. 1050.

B. 1054.               D. 1070.

Trả lời: Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay