Bài tập 1 trang 123 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 123 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Những yếu tố hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam là

A. những mối quan hệ vế kinh tế - chính trị của quốc gia Văn Lang.

B. giữ gìn và lưu truyền nền văn hoá truyền thống của tổ tiên.

C. đoàn kết chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

Trả lời: D

2. Các yếu tố góp phần hình thành nên truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là

A. cuộc đấu tranh chống lại ách đồ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

B. quá trình xây dựng và phát triển nến kinh tế tự chủ.

C. cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

Trả lời: D

3. Truyền thống yêu nước Việt Nam được hình thành từ

A. sự hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc là cơ sở nảy sinh tình cảm yêu nước của người Lạc Việt

B. “cuộc cách mạng đá mới” đã làm cho đời sống vật chất được ổn định, đời sống tinh thần được nâng cao, đồng thời cũng hình thành lòng yêu nướcệ

C. cuộc kháng chiến chống quân Tần thắng lợi, đã thực sự hỉnh thành và phát triển truyền thống yêu nước.

D. lòng yêu nước của nhân dân ta được hình thành từ khi xuất hiện các nén văn hoá thời nguyên thuỷ trên đất nước ta.

Trả lời: A

4. Đặc trưng nổi bật nhất của truyền thống yêu nước Việt Nam là

A. giữ gìn và phát triển nền kinh tế nông nghiệp truyền thống.

B. giữ gìn và phát triển nền văn hoá riêng đậm đà bản sắc dân tộc.

C.  đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

D. tinh thần đoàn kết dân tộc.

Trả lời: Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay