Bài tập 1 trang 127 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 127 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Cuộc cách mạng Nêđéclan bùng nổ vào thời gian nào ?

A. Tháng 7 - 1565.          C. Tháng 7 - 1566.

B. Tháng 8 - 1565.          D. Tháng 8 - 1566.

Trả lời: D

2. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

A. tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân.

B. tầng lớp có quyền chính trị gắn với giai cấp phong kiến quý tộc, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản.

C. tầng lớp có quan hệ gần gũi với nhân dân.

D. tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ đồi với nhân dân.

Trả lời: B

3. Nội chiến giữa Quốc hội Anh với nhà vua diễn ra

A. từ năm 1640 đến năm 1648.           C. từ năm 1642 đến năm 1653.

B. từ năm 1642 đến năm 1648            D. từ năm 1640 đến năm 1688.

Trả lời: B

4. Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì

A. đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản.

B. vua Sáclơ I bị xử tử, chế độ cộng hoà được thiết lập. 

C. ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập.

D. cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến - một chế độ phù hợp với tình hình nước Anh lúc đó.

Trả lời: Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay