Bài tập 1 trang 13, 14, 15 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 13, 14, 15 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Các quốc gia cổ đại đầu tiên được hình thành ở

A. lưu vực các dòng sông lớn ở châu Mĩ.

B. vùng ven biển Địa Trung Hải, nơi có điều kiện giao lưu, phát triển kinh tế.

C. lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi.

D. tất cả các khu vực trên.

Trả lời: Chọn C

2. Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành sớm trên cơ sở những điều kiện tự nhiên thuận lợi là

A. đất phù sa ven sông màu mỡ, mềm xốp rất dễ canh tác.

B. lượng mưa phân bố đều đặn theo mùa.

C. có khí hậu nóng ẩm, phù hợp cho việc gieo trồng.

D. tất cả các ý trên.

Trả lời: Chọn D

3. Điều kiện tự nhiên và phương thức kinh tế đã gắn bó cư dân cổ bằng công việc gì?

A Sản xuất nông nghiệp, trị thuỷ, làm thuỷ lợi.   

B. Chăn nuôi đại gia súc.

C. Buôn bán đường xa.                                    

D. Sản xuất thủ công nghiệp

Trả lời: Chọn A

4. Các tầng lớp chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

A. vua, quý tộc, quan lại, nông dân công xã.       

B. vua, quý tộc, nô lệ.

C. chủ nô, nông dân tự do, nô lệ.                      

D. quý tộc, nông dân công xã, nô lệ.

Trả lời: Chọn D

5. Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

A. nông dân công xã.                        C. thợ thủ công.

B. nô lệ.                                            D. thương nhân.

Trả lời: Chọn A

6. Nguyên nhân chính dẫn đến sự liên kết, hình thành nên quốc gia cổ đại phương Đông là

A. nhu cầu trị thuỷ và xây dựng các công trình thuỷ lợi.

B. nhu cẩu tự vệ, chống các thế lực xâm lăng từ bên ngoài.

C. nhu cầu phát triển kinh tế.

D. tất cả các ý trên đếu đúng. 

Trả lời: Chọn D

7. Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của

A. nhà nước độc tài quân sự.

B. nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại.

C. nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyển.

D. nhà nước dân chủ chủ nô.

Trả lời: Chọn C

8. Vua ở phương Đông được coi là

A. đại diện cho thần thánh dưới trần gian.

B. người chủ tối cao của đất nước.

C. người có quyền quyết định mọi chính sách và công việc.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

Trả lời: Chọn D

9. Ý nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại ?

A. Xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử.

B. Do vua đứng đầu, có quyén lực tối cao.

C. Giúp việc cho vua là bộ máy hành chính quan liêu.

D. Nho giáo là hệ tư tưởng chính thống.

Trả lời: Chọn D

10. Thiên văn học và lịch ra đời nhằm mục đích chính là

A. phục vụ cho việc cúng tế các vị thẩn linh.

B. thoả mãn nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá của con người.

C. phục vụ sản xuất nông nghiệp.

D. cả A, B, c đều đúng.

Trả lời: Chọn C

 11. Người phương Đông cổ đại đã sáng tạo ra nhiễu loại chữ, ngoại trừ

A. chữ tượng hình.                            C. hệ chữ cái A, B, C.

B. chữ tượng ý.                                 D. chữ giáp cốt.

Trả lời: Chọn C

12. Người phương Đông sáng tạo toán học là do nhu cầu

A. tính toán lại diện tích ruộng đất sau mỗi mùa nước ngập.

B. tính toán trong xây dựng.

C. tính toán các khoản nợ nần.

D. cả A, B, C đều đúng.

Trả lời: Chọn D

13. Chữ số Arập mà ta dùng ngày nay là thành tựu của nền văn minh nào ?

A. Ai Cập.                                         C. Hi Lạp – Rôma

B. Lưỡng Hà.                                    D. Ấn Độ.

Trả lời: Chọn D

14. Kim tự tháp là thành tựu kiến trúc của cư dân cổ nào ?

A. Ai Cập.                                         C. Ấn Độ.

B. Trung Quốc.                                 D. Lưỡng Hà.

Trả lời: Chọn A

15. Ý nào sau đây nhận xét đúng nhất về nền văn hoá cổ đại phương Đông ?

A. Là cái nôi của nến văn minh nhân loại.

B. Có nhiều đóng góp cho nhân loại về chữ viết và toán học,…

C. Thể hiện rõ tính tập quyền, chuyên chế của nhà nước cổ đại phương Đông.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Trả lời: Chọn Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay