Bài tập 1 trang 138 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 138 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh được bắt đầu

A. từ đẩu thế kỉ XVII.     C. từ những năm 60 của thế kỉ XVIII.

B. từ giữa thế kỉ XVII     D. từ những năm 70 của thế kỉ XVIII.

Trả lời: C

2. Máy Gienni được sáng chế vào năm

A. 1754.      C. 1767.

B. 1764.      D. 1776.

Trả lời: B

3. Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả

A. nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sông nước chảy xiết.

B. năng suất của người thợ dệt tăng gần 40 lần so với dệt bằng tay.

C. lao động bằng tay dần dần được thay thế bằng máy móc

D. khởi đẩu quá trình công nghiệp hoá ở nước Anh.

Trả lời: B

4. Năm 1784, đã xảy ra sự kiện lịch sử

A. cuộc cách mạng công nghiệp hoàn thành ở nước Anh.

B. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.

C. Xtiphenxơn chế tạo thành công đẩu máy xe lửa.

D. nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên.

Trả lời: B

5. Cuộc cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra trong hoàn cảnh

A. nền kinh tế TBCN phát triển mạnh mẽ.

B. hoàn thành cách mạng tư sản dưới hình thức thống nhất đất nước.

C. đất nước bị chia cắt thành nhiều tiểu quốc và giai cấp tư sản chưa cầm quyến.

D. giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc lên cầm quyến.

Trả lời: C

6. Đoạn đường sắt đầu tiên của nước Anh được nối

A. từ Luân Đôn đến Manchétxtơ.       C. từ Manchétxtơ đến Livơpun.

B. từ Luân Đôn đến Livơpun.             D. từ Luân Đôn đến Bớcminham.

Trả lời:Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay