Bài tập 1 trang 140 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 140 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Đến giữa thế kỉ XIX, trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức là

A. sự bóc lột tàn bạo của giai cấp tư sản.     

B. bị sự thống trị của đế quốc Áo.

C. đất nước bị chia cắt thành nhiều vương quốc.

D. giai cấp thống trị không đầu tư phát triển sản xuất.

Trả lời: C

2. Lực lượng lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức là

A. giai cấp vô sản. C. quý tộc quân phiệt.

B. giai cấp tư sản. D. tư sản và quý tộc phong kiến

Trả lời: C

3. Liên bang Bắc Đức ra đời năm 1867, bao gồm :

A. 8 quốc gia ở Bắc Đức và 4 thành phố tự do.

B. 18 quốc gia ở Bắc Đức và 4 thành phố tự do.

C. 28 quốc gia ở Bắc Đức và 3 thành phố tự do.

D. 18 quốc gia ở Bắc Đức và 3 thành phố tự do.

Trả lời: D

4. Sau khi đế chế được thành lập, Bixmác đã giữ chức vụ

A. vua nước Đức thống nhất.

B. Hoàng đế nước Đức thống nhất.

C. Thủ tướng nước Đức thống nhất.

D. Tổng thống nước Đức thống nhất.

Trả lời: C

5. Năm 1870, Phổ tiến hành cuộc chiến tranh với Pháp, vì

A. Phổ muốn sáp nhập Pháp vào lãnh thổ của mình.

B. Phổ muốn Pháp suy yếu về kinh tế.

C. Pháp cản trở quá trình thống nhất đất nước của Phổ.

D. Pháp có những hành động khiêu khích, xâm lấn đất đai của Phổ.

Trả lời: D

6. Giữa thế kỉ XIX, Italia có đặc điểm giống nước Đức là

A. bị chia cắt thành nhiều vương quốc.

B. có nến kinh tế lạc hậu, kém phát triển.

C. chịu sự thống trị của đế quốc Áo.

D. tầng lớp quý tộc tu sản hoá nắm chính quyền.

Trả lời: A

7. Năm 1861, ở Mĩ đã diễn ra sự kiện lịch sử

A. nội chiến bắt đầu.

B. Lincôn trúng cử Tổng thống.

C. Lincôn kí sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư.

D. Lincôn kí sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ.

Trả lời: Ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay