Bài tập 1 trang 143 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 143 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Năm 1903 là dấu mốc

A. xuất hiện chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới.

B. xuất hiện chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới.

C. xuất hiện chiếc tàu thuỷ đầu tiên trên thế giới.

D. xuất hiện chiếc tàu hoả đầu tiên trên thế giới.

Trả lời: B

2. Pie Quyri và Mari Quyri là các nhà khoa học nổi tiếng thuộc lĩnh vực

A. Toán học.         C. Hoá học.

B. Vật lí học.         D. Sinh học.

Trả lời: B

3. Tầng lớp tư bản tài chính có đặc điểm

A. là sự kết hợp giữa các nhà tư bản trong lĩnh vực ngân hàng.

B. là sự kết hợp giữa các nhà tư bản công nghiệp và tư bản ngân hàng.

C. là tầng lớp chuyên sử dụng tài chính như một công cụ đi xâm lược thuộc địa.

D. là tầng lớp tư bản chuyên hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng.

Trả lời: B

4. Quá trình tập trung sản xuất ở các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới hệ quả

A. kinh tế bị đình trệ.

B. xuất hiện bộ phận tư bản công nghiệp.

C. các công ti nhỏ bị phá sản, sáp nhập vào công ti lớn.

D. xuất hiện giai cấp công nhân.

Trả lời: C

5. Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là

A. xuất hiện giai cấp tư sản và vô sản.

B.  sự ra đời các tổ chức độc quyền.

C. chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thuộc địa.

D. mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Trả lời: Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay