Bài tập 1 trang 149 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Dưới đây là các mốc thời ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 149 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Dưới đây là các mốc thời gian liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của c. Mác và Ph. Ăngghen, hãy điền nội dung phù hợp với các mốc thời gian đó.

1. Năm 1818,…………………………………………………

2. Năm 1820,…………………………………………………

3. Năm 1841,…………………………………………………

4. Năm 1842,…………………………………………………

5. Năm 1844,…………………………………………………

6. Năm 1847,…………………………………………………

7. Năm 1848,………………………………………………… 

Trả lời:

1. Năm 1818,  Mác sinh tại Tơ-ri-ơ ở Đức

2. Năm 1820, Ăng ghen sinh ở thành phố Bác-men (Đức).

3. Năm 1841, Mác đỗ tiến sĩ với luận án xuất sắc về đề tài triết học cổ Hi Lạp

4. Năm 1842,  Mác làm tổng biên tập báo Sông Ranh. Ăng ghen làm thư ký hãng buôn và viết cuốn Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, phê phán bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân.

5. Năm 1844, Ăng ghen sang Pari và gặp Mác

6. Năm 1847, đại hội “Đồng minh những người chính nghĩa”, theo đề nghị của Ăng-ghen , đổi tên thành tổ chức “Đồng minh những người cộng sản”

7. Năm 1848, Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời, do C.Mác và Ang-ghen soạn thảo.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay