Bài tập 1 trang 151 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TÂP 1. Hãy điền mốc thời gian phù h... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 151 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TÂP 1. Hãy điền mốc thời gian phù hợp với các nội dung lịch sử sau :

1……., Quốc tế thứ nhất thành lập.

2…....., Quốc tế thứ nhất giải tán.

3…....., Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ.

4…....., cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới bùng nổ.

5…..... ở nước Pháp Chính phủ cách mạng lần đầu tiên được bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

6….....tư sản phản động Pháp phản công, cuộc nội chiến bắt đầu.

7….... diễn ra "tuần lễ đẫm máu" ở thủ đô Pari.

Trả lời:

1. 28 - 9 - 1864, Quốc tế thứ nhất thành lập.

2. 1876, Quốc tế thứ nhất giải tán.

3. 19-7-1870, Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ.

4. 18-3-1871 , cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới bùng nổ.

5.  26 - 3 – 1871, ở nước Pháp Chính phủ cách mạng lần đầu tiên được bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

6. 2-4-1871, tư sản phản động Pháp phản công, cuộc nội chiến bắt đầu.

7. 21-5 đến 28-5-1871, diễn ra "tuần lễ đẫm máu" ở thủ đô Pari.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay