Bài tập 1 trang 153 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 153 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Ngày 14-7-1889 đã diễn ra sự kiện lịch sử là :

A. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai.

B. Lễ kỉ niệm 100 năm ngày bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp.

C. chọn ngày 1 - 5 làm ngày Quốc tế Lao động.

D. cả A, B, C đều đúng.

Trả lời: C

2. Quốc tế thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian

A. từ năm 1889 đến năm 1914. C. từ năm 1889 đến năm 1918.

B. từ năm 1889 đến năm 1895  D. từ năm 1889 đến năm 1919.

Trả lời: A

3. Đại diện cho chủ nghĩa xét lại cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

A. Laphácgơ (Pháp).       C. Rôda Lúcxembua (Đức).

B. Bêben (Đức).              D. Bécxtainơ (Đức). 

Trả lời: Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay