Bài tập 1 trang 154 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 154 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít Pêtécbua thành một tổ chức chính trị lấy tên là

A. Liên hiệp giải phóng cồng nhân.

B. Liên hiệp cách mạng Nga.

C. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân

D. Liên hiệp đấu tranh giải phóng công nhân Nga.

Trả lời: C

2. Khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất sắp nổ ra, khẩu hiệu đấu trạnh do Lênin và Đảng Bônsêvích đề ra là

A. "Biến chiến tranh đế quốc thành phong trào cách mạng".

B. "Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng"

C. "Biến chiến tranh đế quốc thành cao trào cách mạng".

D. "Biến chiến tranh đế quốc thành thời cơ cách mạng".

Trả lời: B

3. "Ngày chủ nhật đẫm máu " trong cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907 là ngày

A. 9 - 1 - 1905      C. 1 -9- 1905.

B. 1 -5 - 1905.      D. 1 - 12 - 1907.

Trả lời: A

4. Trong cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907, vào tháng 6 - 1905 đã diễn ra sự kiện lịch sử là

A. 40 vạn công nhân Pêtécbua biểu tình

B. cuộc tổng bãi công diễn ra tại Mátxcơva.

C. thuỷ thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa.

D. cuộc tổng bãi công tại Mátxcơva bị đàn áp đẫm máu.

Trả lời: C

5. Năm 1900, đánh dấu sự kiện lịch sử

A. Lênin thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga.

B. Lênin bị bắt và bị đày đi Xibia.

C. Lênin và các đồng chí của mình xuất bản tờ báo Tia lửa.

D. Lênin thống nhất các nhóm mácxít ở Pêtécbua, thành lập Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

Trả lời: C

6.  Cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907 đã dẫn tới kết quả là

A. chế độ Nga hoàng bị sụp đổ.

B. chế độ Nga hoàng bị lung lay

C. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập.

D. các dân tộc bị áp bức thoát khỏi sự thống trị của Nga hoàng.

Trả lời: B

7. Cách mạng Nga 1905 - 1907 đạt đến đỉnh cao vào thời gian nào ?

A. Tháng 1 - 1905.          C. Tháng 6 - 1905.

B. Tháng 5 - 1905.          D. Tháng 12 - 1905.

Trả lời: Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay