Bài tập 1 trang 30, 31, 32 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 30, 31, 32 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Nguyên nhân chính khiến Ấn Độ bị người Hồi giáo xâm chiếm là :

A. Ấn Độ bị chia rẽ và phân tán thành nhiều quốc gia.

B. người dân Ấn Độ phần lớn theo đạo Hồi

C. trình độ kinh tế - quân sự của Ấn Độ kém phát triển.

D. địa hỉnh Ấn Độ bị chia rẽ, cô lập với bên ngoài.

Trả lời: Chọn A

2. Từ thế kỉ XIII, Ấn Độ bị xâm chiếm bởi

A. người Thổ.                          

B. người Mông cổ.                  

C. người Hồi giáo gốc Trung Á.

D. người Hồi giáo vùng Lưỡng Hà.

Trả lời: Chọn C

3. Chính sách thống trị của Vương triều Hồi giáo Đêli đối với nhân dân Ấn Độ là :

A. truyền bá và áp đặt Hồi giáo đối với cư dân theo đạo Phật và đạo Hinđu.

B. tự giành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong xã hội

C. cũng có những chính sách mém mỏng để giữ yên đất nước.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Trả lời: Chọn D

4. Vương triều Hồi giáo Đêli tồn tại trong khoảng thời gian

A. hơn 100 năm.            C. hơn 300 năm.

B. hơn 200 năm.            D. hơn 400 năm.

Trả lời: Chọn C

5. Nét nổi bật trong tình hình Ấn Độ dưới thời Vương triều Hồi giáo Đêli là :

A. Vương triều Đêli là vương triều ngoại tộc nhưng đã nhanh chóng tự biến thành vương triều của nước Ấn Độ, của người Ấn Độ.

B. Diễn ra sự giao lưu văn hoá Đông (văn hoá Ấn Độ) - Tây (văn hoá Arập Hồi giáo),

C. Hồi giáo từ Ấn Độ được truyển bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Đông Nam Á.

D. Cả B, C đều đúng.

Trả lời: Chọn D

6. Người thiết lập Vương triều Môgôn ở Ấn Độ là

A. Timua Leng.                  C. Babua.

B. Acơba.                           D. Giahanghia.

Trả lời: Chọn B

7. Vương triều Môgôn là của

A. người gốc Thổ theo Hồi giáo.       

B. người Hồi giáo gốc Mông cổ.       

C. người Hồi giáo gốc Trung Á

D. người Hồi giáo gốc Lưỡng Hà

Trả lời: Chọn B

8. Điểm khác của Vương triều Môgôn so với Vương triều Hồi giáo Đêli là

A. vương triều ngoại tộc.

B. theo Hồi giáo.

C. bị Ấn Độ hoá

D. xuất hiện vị vua kiệt xuất nhất trong lịch sử Ấn Độ.

Trả lời: Chọn D

9. Ý nào sau đây giải thích đúng nhất lí do Acơba - vị vua thứ tư của Vương triéu Môgôn - được nhân dân Ấn Độ tôn là "Đấng chí tôn" ?

A. ông đã thực hiện chính sách đúng đắn, đưa Ấn Độ phát triển đến đỉnh cao của chế độ phong kiến.

B. ông đã thực hiện hoà hợp dân tộc, hoà hợp tôn giáo.

C. Ông rất quan tâm phát triển kinh tế.

D. Có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác văn hoá, nghệ thuật.

Trả lời: Chọn Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay