Bài tập 1 trang 39, 40, 41 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 39, 40, 41 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1.  Điểm tự nhiên nổi bật của Campuchia là :

A. nằm trên một cao nguyên rộng lớn.

B. nằm trọn trong đồng bằng ở hạ lưu sông Mê Nam

C. địa hình Campuchia giống như một lòng chảo khổng lồ.

D. cả A, B, C đều đúng.

Trả lời: Chọn C

2.  Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là

A. người Campuchia.

B. người Khơme

C. người Chân Lạp

D. người Thái

Trả lời: Chọn B

3. Vương quốc Campuchia được hỉnh thành từ

A. thế kỉ V

B. thế kỉ VI

C. thế kỉ IX

D. thế kỉ XIII

Trả lời: Chọn B

4. Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nén văn hoá nào ?

A. Văn hoá của người Việt.                C. Văn hoá Trung Quốc.

B. Văn hoá Ấn Độ.                            D. Văn hoá Thái.

Trả lời: Chọn B

5. Thời kì phát triển nhất của Vương quốc Campuchia là

A. thời kỉ kinh đô Campuchia đóng ở Ăngco (802 - 1432).

B. thời kỉ trị vì của vua Giaỵavácman II (1181 - 1201).

C. thế kỉ XIII.

D. từ khi kinh đô chuyển về Phnôm Pênh (1432 - cuối thế kỉ XIX).

Trả lời: Chọn A

6. Nền văn hoá của người Khơme phát triển đạt nhiều thành tựu rực rỡ, ngoại trừ.

A. sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở ohữ Phạn của người Ấn Độ.

B. xây dựng những cung điện nguy nga, lộng lẫy.

C. sáng tạo ra những kiến trúc đền, tháp nổi tiếng

D. sáng tạo nền văn học dân gian, văn học viết rất phong phú.

Trả lời: Chọn B

7. Đặc điểm tự nhiên nào ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự hình thành và phát triển của Vương quốc Lào ?

A. Một dải đồng bằng tuy hẹp nhưng vô cùng màu mỡ.

B. Dãy Trường Sơn hùng vĩ ở biên giới phía đông.

C. Dòng sống Mê Công chảy qua nước Lào.

D. Địa hình đất nước chia làm hai miền miền đồi núi và miền  đồng bằng thấp.

Trả lời: Chọn C

8. Tộc người chiếm đa số ở Lào là

A. Lào Thơng.                          C. Lào Lùm.

B. Khơme.                               D. Chăm

Trả lời: Chọn A

9. Chủ nhân của những chum đá nổi tiếng ở Lào là

A. người Khơme.                    C. người Lào Thơng.

B. người Lào Lùm.                  D. người Môn cổ.

Trả lời: Chọn C

10. Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là

A. Khún Bolom.                      C. Xulinha Vôngxa.

B. Pha Ngừm.                        D. Chậu A Nụ.

Trả lời: Chọn B

11. Vương quốc Lan Xang phát triển nhất dười thời vua

A. Khún Bolom.                     C. Xulinha Vôngxa.

B. Pha Ngừm.                       D. Thào Thèng Khăm.

Trả lời: Chọn C

12. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII là giai đoạn phát triển thịnh đạt của Vương quốc Lan Xang vì:

A. tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện và củng cố vững chắc, có quân đội hùng mạnh

B. đất nước có nhiều sản vật, có quan hệ buôn bán với nhiều nước, kể cả người châu Âu.

C. luôn giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giếng, nhưng cũng cương quyết trong việc chống xâm lược.

D. cả A, B, C đều đúng.

Trả lời: Chọn D

13. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến Vương quốc Lào suy yếu là

A. mâu thuẫn trong hoàng tộc, đất nước bị phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch nhau.

B. phải đương đầu với cuộc xâm lược của người Xiêm.

 C. Pháp gáy chiến tranh xâm lược Lào.

D. đó là tình trạng chung của các vưong quốc trong khu vực.

Trả lời: Chọn A

14. Văn hoá Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc của

A. văn hoá Thái.            C. văn hoá Trung Quốc.

B. văn hoá Khome         D. văn hoá Ấn Độ

Trả lời: Chọn D

15. Thạt Luổng, công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào thuộc tôn giáo nào ?

A. Hinđu giáo                C. Hồi giáo.

B. Phật giáo.                  D. Bà La Môn giáo.

Trả lời: Chọn B

16. Nét nổi bật nhất của văn hoá Lào và văn hoá Campuchia là

A. đều chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ.

B. đều có hệ thống chữ viết riêng.

C. biết tiếp thu sáng tạo những thành tựu văn hoá từ bên ngoài, kết hợp với nét truyền thống của văn hoá bản địa để xây dựng nến văn hoá riêng rất đặc sắc.

D. có nhiều công trình kiến trúc đền, tháp rất nổi tiếng

Trả lời: Chọn Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay