Bài tập 1 trang 80 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 80 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Kinh đô của nhà nước phong kiến độc lập đầu tiên đặt tại

A. Luy Lâu.          C. Cổ Loa.

B. Mê Linh           D. Hoa Lư.

Trả lời: C

2. Triều đại mở đầu cho thời đại phong kiến độc lập của dân tộc Việt Nam là

A. triều Tiền Lý.   C. triều Lê.

B. triều Ngô.         D. triều Nguyễn

Trả lời: B

3. Người có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước là

A. Lê Hoàn.          C. Triệu Quang Phục.

B. Đinh Bộ Lĩnh.   D. Trần Quang Khải.

Trả lời: B

4. Nhà Đinh được thành lập vào năm

A. 938.        C. 968.

B. 944.        D. 981.

Trả lời: C

5. Tên nước ta là Đại Cồ Việt có từ thời vua

A. Lê Đại Hành.   C. Lý Thái Tông.

B. Lý Nam Đệ       D. Đinh Tiên Hoàng.

Trả lời: D

6. Hoa Lư từng là kinh đô của các triều vua

A. Lê Thái Tổ, Lê Thái Tồng.   C. Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành.

B. Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông.   D. Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông.

Trả lời: C

7. Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh - Tiền Lê gồm

A. sáu bộ : bộ Binh, bộ Hình, bộ Công, bộ Hộ, bộ Lễ, bộ Lại.

B. ba ban : Văn ban, Võ ban và Tăng ban.

C. hai ban : Văn ban, Võ ban.

D. Vua, Lạc hầu, Lạc tướng và Bồ chính

Trả lời: B

8. Thăng Long trở thành kinh đô của nước ta từ năm

A. 1009.                C. 1054. .

B. 1010.               D. 1075.

Trả lời: B

9. Đại Việt trở thành quốc hiệu của nước ta từ năm

A. 1010, thời vua Lý Thái Tổ.            C. 1054, thời vua Lý Thánh Tông.

B. 1045, thời vua Lý Thái Tông.                   D. 1075, thời vua Lý Nhân Tông.

Trả lời: C

10. Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XI - XV được xây dựng theo thể chế

A. dân chủ đại nghị.                           C. cộng hoà.

B. quân chủ chuyên chế.                     D. quân chủ

Trả lời: B

11. Quân đội Đại Việt trong các thế kỉ XI - XV được tổ chức gồm

A. ba bộ phận : cấm binh, ngoại binh và hương binh.

B. hai bộ phận : quân bảo vệ nhà vua, kinh thành (cấm quân) và quân chính quy bảo vệ đất nước (ngoại binh).

C. bộ binh, tượng binh, kị binh.

D. hai bộ phận : cấm binh, vệ binh.

Trả lời: B

12. Nhà Lê được thành lập sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa

A. Hương Khê.     C. Lam Sơn.

B. Bãi Sậy             D. Tây Sơn

Trả lời: C

13. Người tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn vào những năm 60 của thế kỉ XV là

A. Lê Thái Tổ.      C. Lê Thánh Tông.

B. Lê Nhân Tông. D. Lê Thái Tông.

Trả lời: C

14. Mô hình tổ chức hành chính nào sau đây thuộc thời Lê sơ sau cải cách hành chính ?

A. Lộ, phủ, châu, huyện, xã.

B. Lộ, trấn, phủ, châu.

C. Đạo thừa tuyên, phủ, huyện, châu, xã.

D. Đạo, phủ, châu, hương, giáp.

Trả lời: B

15. Dưới triều đại nào sau đây, giáo dục thi cử đặc biệt phát triển ?

A. Triều Lý           C. Triều Hồ.

B. Triều Trần.       D. Triều Lê.

Trả lời: A

16. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là

A. Hình thư.                   C. Quốc triều luật lệ.

B. Hỉnh luật                              D. Quốc triều hình luật.

Trả lời: A

17. Nội dung cơ bản của các bộ luật thời Lý, Trần, Lê là

A. bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là dân nghèo.

B. bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị.

C. bảo vệ đất đai, lãnh thổ của Tổ quốc.

D. bảo vệ tính mạng và tài sản của nông dân làng xã

Trả lời: Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay