Bài tập 1 trang 98 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 98 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1.  Sau khi vua Lê Hiến Tông chết, các vua Lê đã

A. không còn quan tâm đến việc triều chính, chỉ lo ăn chơi sa đoạ.

B. chăm lo củng cố và xây dựng đất nước.

C. rất coi trọng vấn đề bảo vệ an ninh đất nước.

D. quan tâm xây dựng và phát triển nến kinh tế toàn diện.

Trả lời: A

2. Sự sụp đổ của nhà Lê sơ và sự thành lập nhà Mạc được đánh dấu bằng sự kiện

A. Mạc Đăng Dung được vua Lê nhường ngôi năm 1527.

B. Quốc công Thái phó Mạc Đăng Dung được nhân dân suy tôn lên làm vua năm 1527.

C. thế lực phong kiến họ Mạc hợp quân chống lại vua Lê và giành được quyền lực vào năm 1527

D. năm 1527, nhận thấy sự bất lực và suy sụp của dòng họ Lê, Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi và thành lập triều Mạc.

Trả lời: D

3. Chiến tranh Nam - Bắc triều diễn ra do

A. mâu thuẫn Lê - Trịnh. C. mâu thuẫn Trịnh - Nguyễn.

B. mâu thuẫn Lê - Mạc.   D. mâu thuẫn Trịnh - Mạc.

Trả lời: B

4. Chiến tranh Nam - Bắc triều đưa đến kết quả

A. nhà Lê thất bại.

B. nhà Mạc bị lật đổ.

C. nhà Mạc giành và nắm chính quyền trong cả nước.

D. không phân chia thắng bại.

Trả lời: B

5. Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn diễn ra trong những năm

A. 1627- 1662.      C. 1627- 1667

B. 1627- 1672.      D. 1627- 1628

Trả lời: B

6. Kết cục của cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn là

A. không phân chia thắng bại.

B. hai bên lấy sông Gianh làm ranh giới phân chia đất nước.

C. đất nước chia thành Đàng Trong và Đàng Ngoài

D. tất cả các ý trên đều đúng.

Trả lời: D

7.  Thực chất, quyền lực ở Đàng Ngoài thuộc về

A. vua Lê.             C. nhà Mạc.

B. chúa Trịnh.       D. vua Lê - chúa Trịnh.

Trả lời: B

8. Đất nước Đại Việt bị chia cắt kéo dài gần hai thế kỉ chứng tỏ

A. đất nước bước vào thời kì khủng hoảng.

B.  chế độ phong kiến chuyên chế tập quyền bị phá vờ.

C. sự thoái hoá của giai cấp thống trị sau khi nạn ngoại xâm đã bị đánh bại và quốc gia thống nhất được củng cố.

D. báo hiệu cuộc khủng hoảng suy vong của chế độ phong kiến Việt Nam.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay