Bài tập 2 trang 103 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ tr... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 103 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô □ trước ý sai.

□       Từ cuối thế kỉ XV đến đẩu thế kỉ XVI, Nhà nước luôn quan tâm phát triển sản xuất, chăm lo công tác thuỷ lợi, nên sản xuất nông nghiệp có bước phát triển.

□       Từ nửa sau thế kỉ XVII, nhờ những biện pháp khuyến khích của Nhà nước, diện tích ruộng đất trong cả nước tăng lên nhanh chóng.

□       Từ các thế kỉ XVI - XVII, nội thương phát triển rầm rộ, còn ngoại thương bị kìm hãm do chính sách đóng cửa của Nhà nước.

□       Đến giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương suy yếu do chính quyền phong kiến thu thuế quá cao đối với hàng hoá của các thương nhân nước ngoài.

□       Hội An là thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong hồi thế kỉ XVII - XVIII.

□       Thanh Hà là đô thị do các thương nhân Nhật Bản lập nên với sự đồng ý của chúa Nguyễn.

□       Đầu thế kỉ XIX, tất cả các đô thị ở nước ta đã bị suy tàn.  

Trả lời:

S        Từ cuối thế kỉ XV đến đẩu thế kỉ XVI, Nhà nước luôn quan tâm phát triển sản xuất, chăm lo công tác thuỷ lợi, nên sản xuất nông nghiệp có bước phát triển.

Đ       Từ nửa sau thế kỉ XVII, nhờ những biện pháp khuyến khích của Nhà nước, diện tích ruộng đất trong cả nước tăng lên nhanh chóng.

S       Từ các thế kỉ XVI - XVII, nội thương phát triển rầm rộ, còn ngoại thương bị kìm hãm do chính sách đóng cửa của Nhà nước.

Đ       Đến giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương suy yếu do chính quyền phong kiến thu thuế quá cao đối với hàng hoá của các thương nhân nước ngoài.

Đ       Hội An là thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong hồi thế kỉ XVII - XVIII.

S       Thanh Hà là đô thị do các thương nhân Nhật Bản lập nên với sự đồng ý của chúa Nguyễn.

Đ       Đầu thế kỉ XIX, tất cả các đô thị ở nước ta đã bị suy tàn. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay