Bài tập 2 trang 118 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Hãy điền các sự kiện lịch... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 118 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy điền các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong phong trào nông dân nửa đẩu thế kỉ XIX vào chỗ trống, tương ứng với mốc thời gian cho trước trong bảng sau.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1833 

 

1833- 1835

 

1832- 1838

 

1840- 1848

 

 

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1833 

 Khởi nghĩa binh lính Lê Văn Khôi  (1833 -1835) ở Phiên An (Gia Định)

1833- 1835

Khởi nghĩa của người Tày ở Cao Bằng do Nông Văn Vân lãnh đạo

1832- 1838

Cuộc khởi nghĩa của người Mường ở Hoà Bình và Tây Thanh Hoá dưới sự lãnh đạo của tù trưởng họ Quách. 

1840- 1848

Cuộc khởi nghĩa của người Khome ở Tây Nam Kìde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay