Bài tập 2 trang 123 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ tr... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 123 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai.

□          Từ nhiều nghìn năm trước đây, bằng lao động và giúp đỡ lẫn nhau người nguyên thuỷ trên đất Việt Nam đã từng bước sáng tạo ra nến vãn minh Việt cổ và từ đó hợp nhất lại thành một quốc gia - nước Văn Lang.

□       Thế kỉ X, đất nước trở lại độc lập, truyền thống yêu nước từ đây ngày càng được phát triển và tôi luyện.

□       Sự nghiệp xây dựng và phát triển một nền kinh tế tự chủ và một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cũng là sự thể hiện của lòng yêu nước của người dân Việt Nam.

□       Chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc là nét đặc trưng nổi bật nhất của truyén thống yêu nước Việt Nam.

Trả lời:

Đ          Từ nhiều nghìn năm trước đây, bằng lao động và giúp đỡ lẫn nhau người nguyên thuỷ trên đất Việt Nam đã từng bước sáng tạo ra nến văn minh Việt cổ và từ đó hợp nhất lại thành một quốc gia - nước Văn Lang.

Đ       Thế kỉ X, đất nước trở lại độc lập, truyền thống yêu nước từ đây ngày càng được phát triển và tôi luyện.

Đ       Sự nghiệp xây dựng và phát triển một nền kinh tế tự chủ và một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cũng là sự thể hiện của lòng yêu nước của người dân Việt Nam.

Đ       Chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc là nét đặc trưng nổi bật nhất của truyén thống yêu nước Việt Nam.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay