Bài tập 2 trang 128 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ tr... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 128 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai trong các câu sau.

□       Cuộc Cách mạng tư sản Anh bùng nổ năm 1640.

□       Tầng lớp quý tộc mới và giai cấp tư sản Anh là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

□       Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Cách mạng tư sản Anh là xoay quanh vấn đề nông dân Xcốtlen nổi dậy khởi nghĩa.

□       Năm 1648, nội chiến ở Anh kết thúc. 

□       Nền Cộng hoà Anh được thiết lập năm 1649.

□       Sau khi thiết lập chế độ độc tài quân sự năm 1653, Crômoen đã lên làm vua.

□       Khi cách mạng kết thúc, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.

□       Trong cuộc nội chiến ở Anh, phe Quốc hội đã nhận được sự giúp đỡ của Giáo hội Anh.

□       Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa quốc tế lớn bởi vì đã đánh dấu sự thắng lợ của chế độ tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến trên phạm vi thế giới.

Trả lời:

S       Cuộc Cách mạng tư sản Anh bùng nổ năm 1640.

Đ       Tầng lớp quý tộc mới và giai cấp tư sản Anh là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

Đ       Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Cách mạng tư sản Anh là xoay quanh vấn đề nông dân Xcốtlen nổi dậy khởi nghĩa.

Đ       Năm 1648, nội chiến ở Anh kết thúc.

Đ       Nền Cộng hoà Anh được thiết lập năm 1649. 

S       Sau khi thiết lập chế độ độc tài quân sự năm 1653, Crômoen đã lên làm vua.

Đ       Khi cách mạng kết thúc, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.

Đ       Trong cuộc nội chiến ở Anh, phe Quốc hội đã nhận được sự giúp đỡ của Giáo hội Anh.

Đ       Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa quốc tế lớn bởi vì đã đánh dấu sự thắng lợi của chế độ tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến trên phạm vi thế giớide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay