Bài tập 2 trang 132 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Hãy điền nội dung sự kiện ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 132 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy điền nội dung sự kiện lịch sử trong cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ phù hợp với mốc thời gian cho trước trong bảng sau.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 1773

 

Tháng 9-1774

 

Tháng 4-1775

 

Tháng 5-1775

 

Tháng 7-1776

 

Tháng 10-1777

 

Năm 1781  

 

Năm 1782

 

Năm 1783  

 

Năm 1787

 

Năm 1789

 

 

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Năm 1773

Sự kiện chè Bo-xton”

Tháng 9-1774

Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập

Tháng 4-1775

Chiến tranh bùng nổ

Tháng 5-1775

Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập

Tháng 7-1776

Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố 13 thuộc địa  thoát  ly khỏi chính quốc, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.

Tháng 10-1777

Chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.

Năm 1781  

Trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

Năm 1782

Chiến tranh kết thúc.

Năm 1783  

Theo hòa ước Véc-xai (9 - 1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ

Năm 1787

Thông qua Hiến pháp,Mỹ là một Cộng hoà liên bang được tổ chức theo “tam quyền phân lập”

Năm 1789

Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng thống đầu tiên.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay