Bài tập 2 trang 135 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 135 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng sau.

Thời gian

Nội dung lịch sử

 

Cách mạng bùng nổ

 

Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyén và Dân quyền.

 

Nền quản chủ lập hiến được xác lập.

 

Chiến tranh Pháp và liên quân Áo - Phổ bùng nổ.

 

Phái Girôngđanh nắm quyén lãnh đạo cách mạng.

 

Vua Lui XVI bị xử tử

 

Phái Giacôbanh nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

 

Hiến pháp mói được thông qua, thiết lập nén cộng hoà ở Pháp.

 

Quốc hội thông qua sắc lệnh "Tổng động viên toàn quốc".

 

Chấm dứt thời kì dân chủ cách mạng chuyên chính Giacôbanh

 

Trả lời:

Thời gian

Nội dung lịch sử

14 - 7 - 1789

Cách mạng bùng nổ

8/1789

Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

9 - 1791

Nền quân chủ lập hiến được xác lập.

4/1792

Chiến tranh Pháp và liên quân Áo - Phổ bùng nổ.

8/1792

Phái Girôngđanh nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

21/1/1793

Vua Lui XVI bị xử tử

2/6/1793

Phái Giacôbanh nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

6/1793

Hiến pháp mới được thông qua, thiết lập nền cộng hoà ở Pháp.

23/8/1793

Quốc hội thông qua sắc lệnh "Tổng động viên toàn quốc".

27/7/1974

Chấm dứt thời kì dân chủ cách mạng chuyên chính Giacôbanhde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay