Bài tập 2 trang 139 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ tr... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 139 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai trong các câu sau:

□       Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX.

□       Máy Gienni do Giêm Hagrivơ sáng chế ra.

□       Máy hơi nước ra đời khởi đầu quá trình công nghiệp hoá ở Anh.

□       Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

□       Máy dệt đầu tiên ở Anh được chế tạo bởi Étmơn Cácrai.

□       Đầu thế kỉ XIX, máy hơi nước đã được sử dụng trong ngành giao thông vận tải.

□       Cách mạng công nghiệp ở Anh là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

Trả lời:

Đ      Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX.

Đ       Máy Gienni do Giêm Hagrivơ sáng chế ra.

Đ       Máy hơi nước ra đời khởi đầu quá trình công nghiệp hoá ở Anh.

Đ       Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản.

S       Máy dệt đầu tiên ở Anh được chế tạo bởi Étmơn Cácrai.

Đ       Đầu thế kỉ XIX, máy hơi nước đã được sử dụng trong ngành giao thông vận tải.

Đ       Cách mạng công nghiệp ở Anh là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay