Bài tập 2 trang 141 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 141 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung lịch sử trong bảng dưới đây

Thời gian

Nội dung lịch sử

 

Phổ gây chiến với Áo

 

Phổ gây chiến với Pháp

 

Phổ gây chiến  Đan Mạch

 

Hiến pháp mới của Đức được thông qua

 

Liên Bang Bắc Đức ra đời

 

Trả lời:

Thời gian

Nội dung lịch sử

1866

Phổ gây chiến với Áo

1870

Phổ gây chiến với Pháp

1864

Phổ gây chiến  Đan Mạch

1871

Hiến pháp mới của Đức được thông qua

1867

Liên Bang Bắc Đức ra đờide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay