Bài tập 2 trang 145 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ tr... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 145 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai trong các câu sau đây.

□       Đầu thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của Anh chiếm diện tích khoảng 33 triệu km2

□       Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, nén nông nghiệp Anh lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

□       Pháp là nước đế quốc thực dân.

□       Pháp thực hiện chế độ hai đảng thay nhau cầm quyén.

□       Hệ thống thuộc địa của Pháp chỉ kém hệ thống thuộc địa của Anh 11 km2.

□       Một trong những nguyên nhân làm cho kinh tế Pháp phát triển chậm lại là do cuộc chiến tranh Việt Nam tiêu tốn nhiều tiẻn của.

□       Nguyên nhân quan trọng khiến cho nến kinh tế Đức phát triển nhanh chóng là do đất nước được thống nhất.

□       Kinh tế Mĩ vươn lên hàng đầu thế giới ngay sau khi kết thúc cuộc nội chiến (1861 - 1865)ẽ

□       Theo Hiến pháp nước Đức năm 1871, Thủ tướng là người có quyến hạn tối cao. hơn cả Hoàng đế.

□       Theo Hiến pháp nước Đức năm 1871, Thượng viện và Hạ viện gọi là Quốc hội.

□       Công ti "Moócgân" là công ti độc quyền lớn nhất nước Đức.

□       Năm 1881, nước Mĩ ban hành đạo luật phân biệt chủng tộc gay gắt.

□       Cuba và Philíppin trở thành thuộc địa của Mĩ năm 1898

 

Trả lời:

Đ       Đầu thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của Anh chiếm diện tích khoảng 33 triệu km2

Đ       Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, nền nông nghiệp Anh lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

S       Pháp là nước đế quốc thực dân.

S       Pháp thực hiện chế độ hai đảng thay nhau cầm quyén.

S       Hệ thống thuộc địa của Pháp chỉ kém hệ thống thuộc địa của Anh 11 km2.

S       Một trong những nguyên nhân làm cho kinh tế Pháp phát triển chậm lại là do cuộc chiến tranh Việt Nam tiêu tốn nhiều tiền của.

Đ       Nguyên nhân quan trọng khiến cho nến kinh tế Đức phát triển nhanh chóng là do đất nước được thống nhất.

Đ       Kinh tế Mĩ vươn lên hàng đầu thế giới ngay sau khi kết thúc cuộc nội chiến (1861 - 1865)

S       Theo Hiến pháp nước Đức năm 1871, Thủ tướng là người có quyền hạn tối cao hơn cả Hoàng đế.

S       Theo Hiến pháp nước Đức năm 1871, Thượng viện và Hạ viện gọi là Quốc hội.

S       Công ti "Moócgân" là công ti độc quyền lớn nhất nước Đức.

Đ       Năm 1881, nước Mĩ ban hành đạo luật phân biệt chủng tộc gay gắt.

Đ       Cuba và Philíppin trở thành thuộc địa của Mĩ năm 1898de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay