Bài tập 2 trang 148 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ tr... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 148 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai trong các câu sau đây.

□       Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là đập phá máy móc, đốt công xưởng.

□       Cuộc khởi nghĩa Liông nổ ra năm 1830.

□       Phong trào Hiến chương ở Anh mới chỉ dừng lại đòi quyến lợi kinh tế.

□       Chủ trưong đi đến chủ nghĩa xã hội của ôoen là tuyên truyền, thuyết phục và nêu gương.

□       Chủ nghĩa xã hội không tưởng là tiền đế của học thuyết Mácễ

□       Xanh Ximông vốn là một thương gia người Pháp.

□       Công nhân Solêdin khởi nghĩa năm 1844.

□       Nguồn gốc của giai cáp công nhân chủ yếu là nông dân mất đất và thợ thủ công bị phá sản.

□       Phuriê đã từng tình nguyện sang Bắc Mĩ chiến đấu giúp nhân dân thuộc địa Anh đáu tranh giành độc lập.

Trả lời:

Đ       Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là đập phá máy móc, đốt công xưởng.

S       Cuộc khởi nghĩa Liông nổ ra năm 1830.

S       Phong trào Hiến chương ở Anh mới chỉ dừng lại đòi quyền lợi kinh tế.

Đ       Chủ trưong đi đến chủ nghĩa xã hội của ôoen là tuyên truyền, thuyết phục và nêu gương.

Đ       Chủ nghĩa xã hội không tưởng là tiền đề của học thuyết Mác

S       Xanh Ximông vốn là một thương gia người Pháp.

Đ       Công nhân Solêdin khởi nghĩa năm 1844.

Đ       Nguồn gốc của giai cấp công nhân chủ yếu là nông dân mất đất và thợ thủ công bị phá sản.

S       Phuriê đã từng tình nguyện sang Bắc Mĩ chiến đấu giúp nhân dân thuộc địa Anh đáu tranh giành độc lập.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay