Bài tập 2 trang 15 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Hãy lựa chọn rồi điền từ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 15 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy lựa chọn rồi điền từ hoặc cụm từ cho trước dưới đây vào chỗ trống (...) cho phù hợp với nội dung lịch sử.

a. sông Ấn ; b. Trung Quốc ; c. III TCN ; d. lưu vực Lưỡng Hà; e. 3 200 năm TCN; g. Ai Cập cổ đại ; h. IV TCN; i. sông Hằng; k. Việt Nam;

1.Khoảng............................, bên dòng sông Nin đã hình thành Nhà nước.........

2.Khoảng thiên niên kỉ……TCN, ở.........(sông Tigơrơ và Ơphơrát) đãhình thành hàng chục nước nhỏ của người Sume.

3.Khoảng thiên niên kỉ…… trên lưu vực…………....... , ................ đã hình thànhcác quốc gia Ấn Độ cổ đại.

4.Khoảng cuối thế kỉ XXI TCN, xã hội có giai cấp và nhà nước đã hình thành ở……..                  

Trả lời

1. Khoảng (e)3 200 năm TCN, bên dòng sông Nin đã hình thành Nhà nước (g) Ai Cập cổ đại 

2. Khoảng thiên niên kỉ (h) IV TCN, ở (d) lưu vực Lưỡng Hà (sông Tigơrơ và Ơphơrát) đã hình thành hàng chục nước nhỏ của người Sume.

3. Khoảng thiên niên kỉ (c) III TCN trên lưu vực (a) sông Ấn, (i) sông Hằng đã hình thành các quốc gia Ấn Độ cổ đại.

4. Khoảng cuối thế kỉ XXI TCN, xã hội có giai cấp và nhà nước đã hình thành ở (b) Trung Quốc, (k) Việt Namde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay