Bài tập 2 trang 151 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Hãy điền tiếp nội dung lịc... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 151 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy điền tiếp nội dung lịch sử phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau đây :

1. Quốc tế thứ nhất ban đầu có tên là……….

2. Công xã Pari là nhà nước……….  

3. Cuộc họp đại biểu lẩn đầu tiên của Quốc tế thứ nhất tại ……….      

4. Cơ quan cao nhất của Công xã Pari là ……….  

5. Sau khi cuộc Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ, Chính phủ lâm thời tư sản đã được thành lập mang tên là……….       

6. Rạng sáng 18-3-1871, chính phủ cho quân đánh chiếm nơi tập trung đại bác của…………..tại đồi………. 

7. Đứng đầu chính phủ tư sản phản động Pháp đàn áp Công xã Pari là ……….

8. Cuộc Cách mạng ngày 18-3-1871 là cuộc ……….      

9. Theo lịch sử Pháp, từ ngày 21-5 đến ngày 28-5-1871 được gọi là………. 

Trả lời:

1. Quốc tế thứ nhất ban đầu có tên là Hội Liên hiệp lao động quốc tế  

2. Công xã Pari là nhà nước kiểu mới

3. Cuộc họp đại biểu lần đầu tiên của Quốc tế thứ nhất tại Gionever

4. Cơ quan cao nhất của Công xã Pari là Hội đồng công xã

5. Sau khi cuộc Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ, Chính phủ lâm thời tư sản đã được thành lập mang tên là Chính phủ Vệ quốc

6. Rạng sáng 18-3-1871, chính phủ cho quân đánh chiếm nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân tại đồi Mông - mác

7. Đứng đầu chính phủ tư sản phản động Pháp đàn áp Công xã Pari là Chi-e

8. Cuộc Cách mạng ngày 18-3-1871 là cuộc vô sản

9. Theo lịch sử Pháp, từ ngày 21-5 đến ngày 28-5-1871 được gọi là “Tuần lễ đẫm máu”

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay