Bài tập 2 trang 154 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Hãy đánh dấu X vào cột dọc... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 154 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để xác định những nội dung cho trước dưới đây tương ứng với Quốc tế thứ nhất hay Quốc tế thứ hai.

Nội dung

Quốc tế I

Quốc tế II

Ph. Ấngghen là linh hổn

 

 

C. Mác là linh hồn

 

 

Hội Liên hiệp lao động quốc tế

 

 

Được thành lập ở Luân Đôn     

 

 

Được thành lập ở Pari

 

 

Tiến hành 5 lần đại hội

 

 

Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước

 

 

Lấy ngày 1-5 là ngày Quốc tế Lao động

 

 

Đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại

 

 

Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân 

 

 

 

Trả lời:

Nội dung

Quốc tế I

Quốc tế II

Ph. Ăngghen là linh hổn

 

X

C. Mác là linh hồn

X

 

Hội Liên hiệp lao động quốc tế

X

 

Được thành lập ở Luân Đôn     

X

 

Được thành lập ở Pari

 

X

Tiến hành 5 lần đại hội

X

 

Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước

 

X

Lấy ngày 1-5 là ngày Quốc tế Lao động

 

X

Đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại

 

X

Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân 

X

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay