Bài tập 2 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Hoàn chỉnh bảng thống kê dưới đây về các sự kiện tiêu biểu trong cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc. 

Sự kiện tiêu biểu

Thời gian nổ ra

Địa điểm

Kết quả

………………….

Khởi nghĩa Bà Triệu

…………………

Dương Đình Nghệ đánh quân Nam Hán

……………………...

……………………..

Năm 40

………………….

Mùa xuân năm 542

Năm 905

…………………..

Năm 1938

…………………..

 

Hát Môn

Thanh Hoá

………………

………………

………………

Cửa sông Bạch Đẳng

………………..

………………..

………………..

Giành quyền tự chủ

 

Trả lời

Sự kiện tiêu biểu

Thời gian nổ ra

Địa điểm

Kết quả

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Khởi nghĩa Bà Triệu

Khởi nghĩa Lý Bí

 

 

Dương Đình Nghệ đánh quân Nam Hán

 

Cuộc K.N Khúc Thừa Dụ

Khởi nghĩa Ngô Quyền

Năm 40

 

Năm 248

Năm 542

 

 

Năm 931

 

 

Năm 905

 

Năm 938

 

Hát Môn

 

Thanh Hoá

Bắc Ninh

 

 

Tống Bình (Hà Nội)

 

 

Tống Bình (Hà Nội)

Cửa sông Bạch Đẳng

Giữ được quyền tự chủ trong 3 năm

Thất bại.

Nhà nước Vạn Xuân độc lập, tự chủ ra đời

Dương Đình Nghệ tự xưng Tiết độ sứ

 

Giành được thắng lợi căn bản

Giành quyền tự chủde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay