Bài tập 2 trang 82 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - Hãy lựa chọn và nối các dữ kiện ở c... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 82 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Hãy lựa chọn và nối các dữ kiện ở cột B với tên triều đại ở cột A sao cho phù hợp.

Trả lờide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay