Bài tập 2 trang 87 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - Hãy xác định dữ liệu cho sẵn dưới đ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 87 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Hãy xác định dữ liệu cho sẵn dưới đây thuộc vể triều đại nào (Lý, Trần, Lê) (ghi rõ tên triều đại vào cột bên phải).

Dữ kiện lịch sử

Tên triều đại

1. Nhà nước khuyến khích các quý tộc, vương hầu mộ dân nghèo đi khai hoang, lập ra các điền trang.

 

2. Để phân chia ruộng công trong các làng xã, Nhà nước ban hành phép quân điền.

 

3. Năm 1248, Nhà nước tổ chức đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển, dọc các con sông lớn, gọi là đê "quai vạc".

 

4. Theo lời của Thái hậu, nhà vua xuống chiếu : "Kẻ nào mổ trộm trâu thì xử 80 trượng, đồ làm khao giáp. Nhà láng giếng không tố cáo thì xử 80 trượng".

 

5. Trong dân gian thời kì này lưu truyền câu ca ễ'

"Đời vua Thái Tổ, Thái Tông,

Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn"ẳ

 

6. Thời kì này, Nhà nước sai người đắp một số đoạn đê biển, tạo điều kiện cho nhân dân khai hoang mở rộng ruộng đồng.

 

Trả lời

Dữ kiện lịch sử

Tên triều đại

1. Nhà nước khuyến khích các quý tộc, vương hầu mộ dân nghèo đi khai hoang, lập ra các điền trang.

Nhà Trần

2. Để phân chia ruộng công trong các làng xã, Nhà nước ban hành phép quân điền.

Nhà Lê sơ

3. Năm 1248, Nhà nước tổ chức đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển, dọc các con sông lớn, gọi là đê "quai vạc".

Nhà Trần

4. Theo lời của Thái hậu, nhà vua xuống chiếu : "Kẻ nào mổ trộm trâu thì xử 80 trượng, đồ làm khao giáp. Nhà láng giếng không tố cáo thì xử 80 trượng".

Nhà Lý

5. Trong dân gian thời kì này lưu truyền câu ca:

"Đời vua Thái Tổ, Thái Tông,

Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn"ẳ

Nhà Lê sơ

6. Thời kì này, Nhà nước sai người đắp một số đoạn đê biển, tạo điều kiện cho nhân dân khai hoang mở rộng ruộng đồng.

Nhà Lê sơde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay