Bài tập 2 trang 95 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ tr... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 95 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước các thông tin đúng về sự phát triển của giáo dục thời Lý, Trần, Lê sơ.

□          Năm 1070, nhà Lý tổ chức khoa thi quốc gia đầu tiên tại kinh thành Thăng Long.

□       Văn Miếu được xây dựng dưới thời vua Lý Thánh Tôngệ

□       Thời Trần, giáo dục Nho học được đề cao do phương thức tuyển dụng quan lại chủ yếu thông qua con đường thi cử.

□       Ban đầu, Quốc Tử Giám là nơi dạy học cho con vua và con em hàng ngũ quý tộc, quan lại.     ,

□       Giáo dục Nho học phát triển góp phẩn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, khoa học - kĩ thuật của đất nước.

□       Sự phát triển của giáo dục Nho học góp phần củng cố vị trí của Nho giáo thời Lê sơ.

□       Thời Lê sơ, quy chế thi cử được ban hành chặt chẽ, cứ 3 năm tổ chức một kỉ thi Hội.

□       Năm 1484, nhà Lê cho dựng bia Tiến sĩế

□       Thời Lê, số người đi học ngày càng đông, dân trí do đó được nâng cao.

□       Dưới thời vua Lê Thánh Tông, đã tổ chức được 12 khoa thi Hội. 

Trả lời:

S          Năm 1070, nhà Lý tổ chức khoa thi quốc gia đầu tiên tại kinh thành Thăng Long.

Đ       Văn Miếu được xây dựng dưới thời vua Lý Thánh Tông

Đ       Thời Trần, giáo dục Nho học được đề cao do phương thức tuyển dụng quan lại chủ yếu thông qua con đường thi cử.

Đ       Ban đầu, Quốc Tử Giám là nơi dạy học cho con vua và con em hàng ngũ quý tộc, quan lại.

S       Giáo dục Nho học phát triển góp phẩn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, khoa học - kĩ thuật của đất nước.

Đ       Sự phát triển của giáo dục Nho học góp phần củng cố vị trí của Nho giáo thời Lê sơ.

Đ       Thời Lê sơ, quy chế thi cử được ban hành chặt chẽ, cứ 3 năm tổ chức một kì thi Hội.

Đ       Năm 1484, nhà Lê cho dựng bia Tiến sĩ

Đ       Thời Lê, số người đi học ngày càng đông, dân trí do đó được nâng cao.

Đ       Dưới thời vua Lê Thánh Tông, đã tổ chức được 12 khoa thi Hội.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay