Bài tập 2 trang 99 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đú... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 99 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lịch sử


Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô □ trước ý sai.

□          Cuối thời Lê sơ, cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và sau đó là cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn đã dẫn đến sự chia cát đất nước thành Đàng Trong và Đàng Ngoài.

□       Năm 1527, sau khi dẹp yên các thế lực phong kiến khác, nhận thấy sự suy sụp của dòng họ Lê, Mạc Đăng Dung đã bắt vua Lê nhường ngôi và thành lập triều Mạcể

□       Sau khi thành lập, nhà Mạc đã xây dựng bộ máy chính quyền theo mô hình mới.

□       Trong những năm 1627 - 1672, cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn không phân được thắng bại, hai bên giảng hoà, lấy sông Gianh (Quảng Bình) làm ranh giới, chia đất nước thành Đàng Trong và Đàng Ngoài.

□       Nhà nước Lê - Trịnh duy trì chính sách tuyển chọn quan lại như thời Lê sơ.

□       Dưới thời Lê - Trịnh, Bộ Quốc triều hình luật có từ thời Hổng Đức tiếp tục được sử dụng

Trả lời:

Đ          Cuối thời Lê sơ, cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều và sau đó là cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn đã dẫn đến sự chia cắt đất nước thành Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Đ       Năm 1527, sau khi dẹp yên các thế lực phong kiến khác, nhận thấy sự suy sụp của dòng họ Lê, Mạc Đăng Dung đã bắt vua Lê nhường ngôi và thành lập triều Mạcể

S       Sau khi thành lập, nhà Mạc đã xây dựng bộ máy chính quyền theo mô hình mới.

Đ       Trong những năm 1627 - 1672, cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn không phân được thắng bại, hai bên giảng hoà, lấy sông Gianh (Quảng Bình) làm ranh giới, chia đất nước thành Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Đ       Nhà nước Lê - Trịnh duy trì chính sách tuyển chọn quan lại như thời Lê sơ.

Đ       Dưới thời Lê - Trịnh, Bộ Quốc triều hình luật có từ thời Hổng Đức tiếp tục được sử dụngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay